Fraskrivelse

Denne fraskrivelsen gjelder innholdet i og bruken av nettstedet www.hunkemoller.no. Angående dette vil Hunkemöller B.V. gjøre oppmerksom på det følgende:

Ansvar
Hunkemöller gjør sitt beste for å unngå feil i informasjonen på nettstedet (inkludert all den produktinformasjon som er der). Dessverre kan vi ikke garantere dette. Hunkemöller er ikke ansvarlig for "åpenbare" feil eller trykkfeil. Slike feil kan alle forbrukere kjenne igjen. Har du funnet noen? Vi setter stor pris på det hvis du sier fra til oss. Send en e-post til customerservice@hunkemoller.com

Rettigheter
Hunkemöller, eller den berettigede part, reserverer seg alle rettigheter, inkludert copyright- og varemerkerettigheter, bilderettigheter og/eller intellektuelle eiendomsrettigheter med hensyn til alt som blir vist på nettstedet. Dette inkluderer tekster, illustrasjoner og grafisk materiale. Ingen av disse rettighetene blir overført til besøkende/brukere av nettstedet. Det er forbudt å kopiere nettstedet eller noen del av det, å gjengi eller lagre det på noen annen måte, eller å gjør nettstedet tilgjengelig for andre, uten Hunkemöllers uttrykkelige, skriftlige tillatelse. Tillatelse er ikke nødvendig til personlig, ikke-kommersiell bruk.

Dataene dine
Dataene dine vil ikke være tilgjengelige for noen tredje part unntatt hvis det er nødvendig for å etterkomme bestilingen din eller er ifølge lov eller regelverk.

Endringer
Hunkemöller har rett til å endre informasjonen på nettstedet, inkludert teksten i denne fraskrivelsen, når som helst og uten forhåndsvarsel. Vi anbefaler deg derfor å jevnlig se etter om informasjonen på dette nettstedet er blitt endret.

Hunkemöller B.V. 2024