Hunkemöllers personvernerklæring

Sist oppdatert: 01.10.2018

Privacy Policy2018-12-20T16:38:22+00:00
Last ned som PDF

Generelle vilkår og betingelser for Hunkemöller-medlemskort

A. Definisjoner

Uttrykkene med stor forbokstav som vises til under har følgende betydning:

Hunkemöller: det private selskapet Hunkemöller International B.V. med begrenset ansvar, inkludert dets tilknyttede selskaper. Hunkemöller International B.V. med hovedkontor ved Liebergerweg 28, (1221 JS) Hilversum i Nederland.
Medlemskort: kortet som utstedes av Hunkemöller under medlemskortprogrammet.
Hunkemöller-medlem: innehaveren av medlemskortet.
Medlemskortprogram: Lojalitetsprogrammet utviklet av Hunkemöller som gjør det mulig for kundene å få rabatter, inkludert påfylling av kreditter på medlemskortet deres.
Kundestøtte for medlemskort: kundestøtten som er satt opp for medlemskortet.
Butikk(er): Kundestøtteprogram. Hunkemöllers butikker og nettbutikker i Østerrike, Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Finland, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia.


B. Anvendbarhet

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for Hunkemöllers medlemskortprogram og bruk for og/eller bruk av medlemskortet under medlemskortprogrammet. Medlemskortprogrammet leveres av Hunkemöllers butikker og nettbutikker i følgende land: Østerrike, Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Finland, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia.

Viktig: Fra desember 2018 til andre kvartal 2019 vil medlemskortprogrammet i Norge fravike i noen tilfeller fra det standardiserte medlemskortprogrammet. Forskjellene for hvert emne er forklart i avsnittene under. Den gjenværende delen av programmet forblir det samme. Ved å bli medlem av lojalitetsprogrammet i Norge fra desember 2018 til andre kvartal 2019, godtar medlemmet endringene i medlemskortprogrammet som vil tre i kraft fra andre kvartal 2019. Hunkemöller-medlemmer vil i løpet av de neste månedene bli informert via e-post om det konkrete tidspunktet endringene trer i kraft. Vilkårene og betingelsene som gjelder og som er ulik det standardiserte medlemskortprogrammet mellom desember 2018 og andre kvartal 2019 er ikke lenger gyldig etter denne datoen.

C. Kjøp og aktivering av medlemskort

Fra desember 2018 til andre kvartal 2019:

1a. Når Hunkemöller-medlemmet har fått et kort i butikk, må kortet registreres på nettbrettet i butikken. På nettbrettet må følgende obligatoriske felt fylles ut for å bli medlem: e-postadresse, fornavn, etternavn og hvorvidt vedkommende ønsker å abonnere på nyhetsbrevet eller ikke.
2a. Ved gjennomføring av registreringen som vises til i C.1a og C.2a, deltar Hunkemöller-medlemmet i medlemskortprogrammet, som er underlagt disse generelle vilkår og betingelser.
3a. Ved registrering av medlemskortet, oppnår Hunkemöller-medlemmet følgende fordeler: 10 % rabatt på alle kjøp og eksklusive e-poster om trender og spesialtilbud (etter ønske).

Fra andre kvartal 2019:

1b.   Når Hunkemöller-medlemmet har kjøpt et kort i butikk og registrert det i kassen, får vedkommende en e-post med informasjon om å fullføre og aktivere profilen på nettet. Når Hunkemöller-medlemmet har registrert seg på nettet, mottar vedkommende en e-post for bekreftelse av registreringen. I den etterfølgende e-posten som ønsker medlemmet velkommen, kan vedkommende fullføre registreringen ved å fylle ut ytterligere informasjon og motta 100 Passion Points som bonus. Kunden må fylle ut følgende felt for å motta disse poengene: e-postadresse, for- og etternavn, fødselsdato, kjønn, BH- og undertøysstørrelse, minst en Sexy Shape og en Favourite Fit. Videre kan Hunkemöller-medlemmet også koble medlemskortet til sin egen Facebook-konto og motta 10 Passion Points for hver «liker» eller kommentar på Hunkemöllers Facebook-side.
2b.   Medlemskortet kan fås gjennom nettbutikkene og Hunkemöller-appen hvis du oppretter en personlig konto. Dette nettbutikk- og appbaserte medlemskortet er gratis og digitalt. Medlemskortnummeret vises i Hunkemöller-medlemmets personlige konto og/eller i appen ved hjelp av en QR-kode. Registrering for det nettbaserte medlemskortprogrammet er identisk som for det fysiske kortet. Appen gir også en oversikt over Passion Points-balansen og kreditter.
3b.   Ved gjennomføring av registreringen, inkludert nettbasert aktivering, som vises til i C.1b og C.2b, deltar Hunkemöller-medlemmet i medlemskortprogrammet, som er underlagt disse generelle vilkårene og betingelsene. Hvis registreringen, inkludert nettbasert aktivering, som vises til i C.1b og C.2b ikke fullføres i sin helhet, er det ikke mulig å få de fulle fordelene av medlemskortprogrammet, inkludert, uten begrensning, konvertering av kreditter til rabatter.
4.   Ved registrering av medlemskortet oppnår Hunkemöller-medlemmet følgende fordeler: oppsparing av Passion Points og kreditter, bonushendelser for Passion Points, eksklusive belønningskuponger, spesielle invitasjoner til medlemshendelser, eksklusive e-poster om trender og spesialtilbud (hvis ønsket), persontilpassede forslag og råd, kontinuerlig tilgang til en personlig konto og muligheten til å delta i kredittordningen beskrevet i artiklene E og F.
5.   Deltakelse i medlemskortprogrammet er begrenset til kunder med gyldig hjemmeadresse i Østerrike, Belgia, Danmark, Tyskland, Frankrike, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia. Medlemskortprogrammet er kun gyldig i disse landene.
6. Deltakelse i medlemskortprogrammet er begrenset til personer som er 12 år eller eldre. Hunkemöller-medlemmer må være 16 år eller eldre for å handle i nettbutikkene. Hunkemöller-medlemmer under 16 år kan handle i de fysiske butikkene.

D. Bruk

Fra desember 2018 til andre kvartal 2019:

1. Etter registrering gjennom registreringsskjemaet som vises til i C.2, kan Hunkemöller-medlemmet bruke medlemskortet.

Fra andre kvartal 2019:

1. Etter registrering gjennom registreringsskjemaet som vises til i C.3, kan Hunkemöller-medlemmet bruke medlemskortet.
2.   Medlemskortet er strengt personlig og ikke-overførbart, og forblir en eiendel tilhørende Hunkemöller. Hvert kort kan kun registreres til én (1) e-postadresse.

E. Kredittordningen

Fra desember 2018 til andre kvartal 2019:

A: Hunkemöller-medlemmer får 10 % rabatt på alle kjøp i butikk med gyldig medlemskort og vil ikke spare opp Passion Points eller kreditter.

Fra andre kvartal 2019:

B: Hunkemöller-medlemmer kan opptjene Passion Points og et gyldig medlemskort. For hvert 500. Passion Points som samles, mottar Hunkemöller-medlemmer rabattbelønninger verdt NOK 45 (førtifem kr*). For å tjene 500 Passion Points, må en person ha brukt minst NOK 450 (firehundreogfemti kr*) i løpet av ett år. Beløpet på NOK 450 (firehundreogfemti kr*) trenger ikke å brukes ved én enkelt anledning – beløpet henviser til totalbeløpet som har blitt handlet for i løpet av ett enkelt år (fra den effektive datoen til medlemskortet).

Alle kjøp i butikkene (inkludert nettbutikkene) (unntatt kjøp av Hunkemöller-gavekort og -spesialtilbud (se G.1)) er med i beregningen av totalbeløpet. Totalbeløpet beregnes ved å summere kjøpene utført av Hunkemöller-medlemmet.

Eneste mulighet til å holde kontroll over totalbeløpet er ved å vise frem et gyldig medlemskort.

Når beløpet på 500 Passion Points er nådd, konverteres poengene automatisk til en rabattert belønning. Hunkemöller-medlemmet har dermed rett til å motta NOK 45 (førtifem kr*) rabatt og vil bli varslet om dette per e-post og/eller på kvitteringen.

Hunkemöller-medlemmet har ikke mer enn ett (1) år fra kjøpsdatoen av medlemskortet til å bruke NOK 450 (firehundreogfemti kr*), som definert under avsnitt E.2. Ethvert beløp som brukes under grensen på NOK 450 (firehundreogfemti kr*) vil utløpe etter det ene året eller tidligere ved oppsigelse av / opphørt deltakelse i medlemskortprogrammet, som definert under henholdsvis avsnitt J og I.

En Passion Points-balanse fra 1 til 499 poeng kan brukes for flere typer kuponger i appen (utgivelsesdato for appen: etter 20.03.2017). Hunkemöller-medlemmet finner disse kupongene i medlemskortsiden i appen. Et eksempel på en kupong kan være: 20 % rabatt på et valgfri produkt. For denne kupongen kan du for eksempel bytte 200 Passion Points for å få denne rabatten, som kan brukes i butikk, på nettet eller i appen. Alle kuponger har ulik utløpsdato. Etter innløsing av en kupong blir Passion Points automatisk trukket fra balansen til medlemmet. Når kunden returnerer et produkt, vil poengene ikke bli tilbakeført til medlemmets konto. Det er ikke mulig å bytte kuponger mot penger. Kupongene kan ikke brukes i kombinasjon med andre kuponger, handlinger og/eller kampanjer, og er kun gyldig i Hunkemöller-appen, på nettet eller i butikk. Kupongen kan kun brukes en gang og i 15 minutter. Etter denne perioden kan kupongen kjøpes på nytt ved å bytte Passion Points en gang til. Kunden vil da motta en ny, nettbasert kode eller en ny QR-kode som kan brukes i butikk. Hunkemöller forbeholder seg retten til å endre vilkår og betingelser for alle kuponger.

Hunkemöller-medlemmer kan få 100 Passion Points for en fullstendig registrering. Medlemmet må fylle ut følgende obligatoriske felt for å motta disse poengene: fornavn, etternavn, e-postadresse, land, medlemskortnummet (hvis aktuelt), fødselsdato, kjønn, BH- og undertøysstørrelse, en Sexy Shape og en Favourite Fit. Ved en delvis registrering kan kunden når som helst fullføre en fullstendig registrering på et senere tidspunkt for å motta 100 Passion Points. Registreringen kan gjøres via nettstedet, i appen eller i butikk.

Passion Points kan også opptjenes gjennom andre aktiviteter enn kjøp i butikk og på nett. I slike tilfeller får Hunkemöller-medlemmet gratis Passion Points som belønning gjennom medlemskortprogrammet. Dette forekommer når Hunkemöller-medlemmet aktivt engasjerer seg i en Hunkemöller-aktivitet på via Facebook, i nettbutikken eller per e-post.
Maks. 100 Passion Points per kalendermåned. Du vil kun motta poeng for hver liker og/eller kommentar på hvert offentlige Hunkemöller-innlegg blant de fem nyeste innleggene.

Noen få ganger i året vil Hunkemöller utstede Passion Points som bonus for spesielt utvalgte produkter, hendelser og kampanjer. Hunkemöller er den eneste parten som kan avgjøre hva disse vil være og vil behørig merke dem med Passion Points-logoen, som tydelig viser hvor mange Passion Points som kan opptjenes som bonus.  Hvis produkter
som har blitt kjøpt med Passion Points returneres eller byttes, blir de respektive Passion Points kreditert tilbake til Hunkemöller-medlemmets medlemskonto. Eventuell returnering og bytting er underlagt reglene i den aktuelle butikken, som fremkommer av kvitteringen.

*Poengverdien i Norge er: 500 Passion Points = 45 kr rabatt. Poengverdien i resten av Europa er: 500 Passion Points = € 5 rabatt.

F. Konvertere kreditter til rabatt

Fra desember 2018 til andre kvartal 2019:

1a.   Medlemskortprogrammet er kun gyldig i butikk. Det er foreløpig ingen nettsted eller app inkludert i medlemskortprogrammet. Hunkemöller-medlemmer vil ikke spare opp Passion Points og kreditt.

Fra andre kvartal 2019:

1b.   Kreditter kan konverteres til rabatt ved fremvisning av et gyldig og registrert medlemskort i alle butikker, på nett og i appen.
2.   Hunkemöller-medlemmet kan se kjøp og brukt totalbeløp (opptjente kreditter) ved å gå til www.hunkemoller.com eller i appen. Informasjon om brukt totalbeløp og opptjente kreditter kan også forespørres i butikkene.
3.   Kreditter opptjent av Hunkemöller-medlemmer kan kun konverteres til kontantrabatter. Ved konvertering av kreditt kan rabatten til Hunkemöller-medlemmet derfor aldri overstige kjøpsbeløpet for produktet som rabatten brukes på.
4.   Opptjente kreditter kan ikke brukes til å kjøpe gavekort, som for eksempel et Hunkemöller-undertøyskort. Opptjente kreditter kan ikke brukes til å betale for kostnader knyttet til endringer eller fraktkostnader. Ettersom proteser og protese-BH-er ikke er en del av Hunkemöllers standardutvalg, kvalifiserer ikke kjøp av slike produkter til kreditter på medlemskortet.

G. Spesialtilbud (i det følgende kalt «kampanje»)

  1. Et registrert Hunkemöller-medlem kan ta i bruk Hunkemöllers spesialtilbud. Disse tilbudene er utarbeidet av Hunkemöller. Slike tilbud er kun gyldig under tilbudsperioden og så langt lagerbeholdningen rekker.

H. Endringer

Fra desember 2018 til andre kvartal 2019:

1a.   Hvis Hunkemöller-medlemmet ønsker å endre, tilføre eller fjerne data som Hunkemöller har blitt kjent med under medlemskortprogrammet, kan vedkommende sende inn henvendelser ved å kontakte kundestøtte på <angi e-postadresse>. Hvis alle personopplysningene til Hunkemöller-medlemmet har blitt fjernet, kan vedkommendes kreditt ikke lenger konverteres.

Fra Q2 2019:

1b.   Hunkemöller forbeholder seg retten til å trekke tilbake eller endre spesialtilbudene som det vises til i G.1 eller opprette nye tilbud, og kan gjøre dette når som helst og under enhver omstendighet.
2.   Hunkemöller forbeholder seg også retten til å gjøre endringer på rabattbelønningene til tildeles Hunkemöller-medlemmet for hver NOK 450 (firehundreogfemti kr*) som brukes.
3.   Hunkemöller-medlemmer blir på forhånd informert om eventuelle endringer, per e-post eller på nettstedet, i Hunkemöllers butikker og nettbutikker i Østerrike, Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Finland, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia.
4.   Hvis Hunkemöller-medlemmet ønsker å endre, tilføre eller fjerne data som Hunkemöller har blitt kjent med under medlemskortprogrammet, kan vedkommende sende inn henvendelser via kontoen på www.hunkemoller.no. Hvis alle personopplysningene til Hunkemöller-medlemmet har blitt fjernet, kan vedkommendes kreditt ikke lenger konverteres.

I. Oppsigelse av deltakelse

Fra desember 2018 til Q2 2019:

1a.   Hvis Hunkemöller-medlemmet ønsker å si opp deltakelsen i medlemskortprogrammet, må vedkommende kontakte kundestøtte på commercialsupport_sc@hunkemoller.com.

Fra Q2 2019:

1b.   Hunkemöller-medlemmer kan når som helst si opp deltakelsen i medlemskortprogrammet.
2.   Hvis Hunkemöller-medlemmet ønsker å si opp deltakelsen i medlemskortprogrammet, må vedkommende besøke siden «avregistrer deg» på www.hunkemoller.no.
3.   Når deltakelsen er sagt opp, er ikke medlemskortet lenger gyldig. Eventuelle kreditter Hunkemöller-medlemmet har opptjent kan kun konverteres til kjøpsrabatt før oppsigelse. Når deltakelsen er oppsagt, er det ikke lenger mulig å opptjene eller konvertere eventuelle kreditter med medlemskortet.
4.   Hvis Hunkemöller-medlemmet begår svindel, oppgir ufullstendig eller feilaktig informasjon, opptrer i strid med disse vilkår og betingelser for Hunkemöller, misbruker vedkommendes bevilgede rettigheter eller utfører andre handlinger som resulterer i påført skade for Hunkemöller og/eller dets butikker, har Hunkemöller rett til, med forbehold om alle dets rettigheter, å inndra medlemskortet med umiddelbar virkning og kansellere eventuelle opptjente kreditter.

J. Oppsigelse av programmet

Hunkemöller forbeholder seg retten til å si opp medlemskortprogrammet når som helst. Hunkemöller-medlemmet vil på forhånd bli informert om oppsigelsen innen tre (3) måneder. Inntil oppsigelsesdatoen kan Hunkemöller-medlemmet fremdeles opptjene og konvertere kreditter. Når medlemskortet er sagt opp i henhold til dette avsnittet, kan ingen kreditter opptjenes eller konverteres.

K. Tap og tyveri av eller defekt medlemskort

Hvis medlemskortet går tapt, blir stjålet, eller ikke fungerer på riktig måte, må Hunkemöller-medlemmet informere Hunkemöller om dette så snart som mulig, hvorpå Hunkemöller vil blokkere Medlemskortet og sende vedkommende et nytt medlemskort gratis og så snart som mulig. For å få nytt medlemskort, kan du ringe følgende nummer: +31 (0) 35 6465412 (kundestøtte i Hilversum) eller besøke en Hunkemöller-butikk. Eventuell kreditt opptjent på det gamle medlemskortet vil bli overført til det nye medlemskortet.
2.   Inntil du har mottatt det nye medlemskortet, kan du opptjene kreditt ved å oppgi postnummer og adresse hver gang du kjøper et produkt. Kreditter som opptjenes på denne måten vil bli registrert på det nye medlemskortet. Merk at du må oppgi identifikasjon for å bekrefte at dette er din konto hver gang personalet i butikken ønsker å søke opp kortet i systemet.

L. Personvern

Medlemskortprogrammet innebærer behandling av Hunkemöller-medlemmets personopplysninger, inkludert personopplysninger angitt av Hunkemöller-medlemmet i registreringsvinduet og Hunkemöller-medlemmets kjøpshistorikk. Hunkemöller er forpliktet til å beskytte alle personopplysninger. Se Personvernerklæringen hvis du vil ha mer informasjon om personopplysningene som Hunkemöller behandler og måten personopplysningene brukes i henhold til medlemskortprogrammet, samt Hunkemöller-medlemmers rettigheter som en registrert person.

Land (NO)   Tjenestenummer  
Østerrike 0800-102306
Belgia 0800-39038
Kroatia 8009602
Tsjekkia 800701587
Danmark 80251286
Finland 0800-177711
Frankrike 0800-940607
Italia 0800-123568
Luxembourg 8002 6454
Nederland 088-2255888
Polen 8001124513
Portugal 800787778
Slovenia 80080324
Spania 900 828982
Sverige 020 796151
Storbritannia 0800-3680351
Norge 80251286


M. Ansvar

Hunkemöller står ikke ansvarlig for enhver uautorisert bruk av medlemskortet eller uredelig konvertering av kreditt utført av Hunkemöller-medlemmet eller eventuelle tredjeparter.

N. Andre bestemmelser

1. Hunkemöller forbeholder seg retten til å revidere disse generelle vilkår og betingelser, og fra den effektive datoen av slik revidering vil nåværende og alle tidligere versjoner av disse generelle vilkår og betingelser ikke lenger være i kraft.
2.   Disse generelle vilkårene og betingelsene og medlemskortprogrammet er underlagt lovgivningen i Nederland.
3.   Eventuelle tvister kan kun bringes inn til domstolen i Amsterdam.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og tredjepartstjenester. Ok